Stołówka szkolna aktualny jadłospis

Zasady korzystania z posiłków przyrządzanych przez stołówkę szkolną


Prawo do korzystania z posiłków odpłatnych stołówki szkolnej mają wszyscy uczniowie szkoły oraz dzieci przedszkola.

Dzieci uczęszczające do przedszkola

 1. Korzystają z wyżywienia automatycznie, bez obowiązku wpisu.
 2. Za odgłoszenie obiadów i posiłków w przedszkolu w czasie nieobecności dziecka odpowiedzialny jest opiekun prawny.
 3. Posiłki można odgłosić najpóźniej do godziny 6:00 w dniu nieobecności dziecka w przedszkolu. Obiady prosimy odgłaszać elektronicznie za pośrednictwem formularza na stronach internetowych szkoły w zakładce usprawiedliwienie ucznia lub kuchnia@pzskarvina.cz
 4. Jeżeli opiekun prawny nie odgłosi dziecku posiłków, to od 2. dnia nieobecności liczy się ich pełen koszt bez dotacji (surowce + koszty przyrządzania)!!
 5. W wypadku nieplanowanej nieobecności dziecka (choroba itp.),można w 1. dniu nieobecności odebrać i odnieść posiłki do domu za cenę dotowaną (tj. bez kosztów ich przyrządzania). Rodzic powinien informować kuchnię szkolną o zamiarze odebrać obiad najpóźniej do godziny 10.00. Posiłek trzeba odebrać w kuchni szkolnejbudynku szkoły od 11.00 do 11.15. Rodzice otrzymają posiłek do przyniesionych naczyń. Drugi dzień  i dalsze dni nieobecności nie ma już takiej możliwości.
 6. Jeżeli dziecko przychodzi po chorobie do przedszkola, obowiązkiem opiekunów prawnych  jest zgłoszenie tego faktu kierowniczce kuchni najpóźniej do godziny 24:00 ostatniego dnia nieobecności dziecka.
 7. Nieodgłoszone lub nieodebrane posiłki nie podlegają rekompensacie finansowej.
 8. Podczas wyjazdów organizowanych w ramach zajęć w przedszkolu za odgłoszenie  posiłków odpowiedzialny jest personel przedszkola.

 

 Uczniowie szkoły

 1. Opiekunowie prawni uczniów szkoły zgłaszają dzieci na obiady za pośrednictwem elektronicznego zgłoszenia na końcu roku szkolnego. W trakcie roku szkolnego można obiady zamówić u kierowniczki kuchni.
 2. Za odgłoszenie obiadów  w czasie nieobecności ucznia w szkole odpowiedzialny jest opiekun prawny.
 3. Obiady można odgłosić najpóźniej do godziny 6:00 w dniu nieobecności ucznia w   szkole.        Obiady prosimy odgłaszać elektronicznie za pośrednictwem formularza na stronach internetowych szkoły w zakładce usprawiedliwienie ucznia lub kuchnia@pzskarvina.cz
 4. W wypadku nagłej  nieobecności ucznia w szkole (choroba itp.), można  w 1. dniu  nieobecności odebrać i odnieść posiłki do domu  za cenę dotowaną (tj. bez kosztów ich  przyrządzania). W drugim  i następnych dniach nieobecności nie ma już takiej możliwości. Posiłek trzeba odebrać w kuchni szkolnej w budynku szkoły od 11.00 do 11.15. Rodzice otrzymają posiłek do przyniesionych naczyń.
 5. Jeżeli uczeń przychodzi po chorobie do szkoły, obowiązkiem opiekunów prawnych jest zgłoszenie tego faktu kierowniczce kuchni najpóźniej do godziny 24:00 ostatniego dnia nieobecności.
 6. Jeżeli opiekun prawny nie odgłosi dziecku posiłków, to od 2. dnia nieobecności liczy się ich pełen koszt bez dotacji (surowce + koszty przyrządzania).
 7. Nieodgłoszone lub nieodebrane posiłki nie podlegają rekompensacie finansowej.
 8. W wypadku nieuregulowania opłaty za obiady w terminie wyznaczonym przez kierowniczkę kuchni, uczniowie nie mają prawa do ich odbierania.
 9. Podczas wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych za odgłoszenie posiłków odpowiedzialny jest wychowawca klasy lub nauczyciel  organizujący wyjazd

 

SPOSOBY OPŁAT POSIŁKÓW:

 • przekazem pieniężnym, który trzeba opłacić do 10. dnia w danym miesiącu
 • bezgotówkowo (povolení k inkasu/souhlas s inkasem) - konto nr 1721588339/0800
 • obiadów nie można zapłacić gotówką

 

STAWKI WYŻYWIENIA:

dzieci do 6 roku – półdzienne wyżywienie 34,-- Kč
dzieci do 6 roku – całodzienne wyżywienie 42,-- Kč
dzieci do 7 roku – półdzienne wyżywienie 36,-- Kč
dzieci do 7 roku – całodzienne wyżywienie 44,-- Kč 
uczniowie, którzy osiągną w r.szk.7-10 lat 28,-- Kč
uczniowie, którzy osiągną w r.szk.11-14 lat 30,-- Kč
uczniowie, którzy osiągną w r.szk.15 lat 32,-- Kč
drugie śniadania dla uczniów klas 1-5 w r.szk. 23,-- Kč
obiady dla osób obcych (emeryci) 75,-- Kč
obiady dla osób obcych 77,-- Kč

 

CZAS PRACY KIEROWNICZKI STOŁÓWKI SZKOLNEJ:

 • od poniedziałku do piątku  w godzinach  5,30 – 14,00

 

KONTAKTY:

 

 

 

web © 2008-23 MM Sound & Global Net