Wakacje jesienne /czwartek 26.10. i pištek 27.10./  ( 4.10.2023 )

Uprzejmie prosimy Rodziców o informację odnoœnie obecnoœci/nieobecnoœci dziecka w przedszkolu podczas wakacji jesiennych. Informację podajemy klasowym nauczycielkom do PONIEDZIAŁKU 9.10.

Dzieci nieobecne w tych dniach majš wyżywienie automatycznie odgłoszone.

<< powrót

web Š 2008-24 MM Sound & Global Net