Próba generalna na balik maskowy  ( 19.02.2018 )

odbędzie się w czwartek 22.2.
od godziny 9:30 do 11:30
w Domu PrzyjaŸni w Karwinie – Frysztacie.

<< powrót

web Š 2008-24 MM Sound & Global Net