Organizacja roku szkolnego

Ważne daty i terminy

Wakacje i dni wolne w czasie roku szkolnego:

Początek roku szkolnego

1. 9. 2021

Wakacje jesienne

27. - 29. 10. 2021

Wakacje świąteczne

22. 12. 2021 - 2. 1. 2022

Wakacje półroczne

4.2.2022

Wakacje wiosenne

7. - 11. 3. 2022

Wakacje wielkanocne

14. 4. 2022

Zakończenie roku szkolnego

30.6.2022

Oprócz wyżej wymienionych wakacji dyrekcja w roku szkolnym nie planuje żadnych dni wolnych.

 

Terminy ważnych imprez organizowanych przez szkołę lub Macierz Szkolną (terminy będą na bieżąco uzupełniane)

 

 

web © 2008-23 MM Sound & Global Net