Rozkład zajęć dla klas 6. - 9.  ( 25.01.2022 )

Uczniowie mają zajęcia on-line ( lekcje) - informacje o lekcjach (czas, przedmiot ) prześlą nauczyciele uczniom do kalendarza.
Oprócz lekcji uczniowie mają za zadanie rozwiązać zadania przesłane przez nauczycieli do Klasopracowni Google.
Problemy można rozwiązywać z wychowawcami klas lub nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net