Powrót dzieci do szkół - wstępne informacje  ( 30.03.2021 )

Szanowni Rodzice

Nie znamy jeszcze terminów dotyczących powrotu dzieci do szkoły. Ale drogą oficjalną otrzymujemy już informacje na temat warunków powrotu dzieci.

W tej chwili wiadomo, że dzieci w szkole muszą korzystać  z maseczek lub resipratorów. Nie mogą to być maseczki domowej roboty – muszą spełniać wymagania ministerstwa zdrowia  ( oryginalne maseczki chirurgiczne, nano maseczki itp. )

Warunkiem powrotu do szkół są również testy, które będą przeprowadzane          u dzieci minimalnie 2x    w tygodniu ( antigenní testy ). W tej chwili nie wiadomo, jak testowanie będzie przebiegać.

Bez testów i maseczek dziecko nie może brać udziału w zajęciach.

W pierwszej fazie do szkoły mają powrócić uczniowie klas 1. – 5. Powinni chodzić „na zmianę” – tydzień w szkole, tydzień w domu.

Nie będzie nauki zdalnej w klasach, które wrócą do szkoły.

Szkoła zapewni świetlicę ( rano i po obiedzie )  oraz obiady w stołówce szkolnej.

Szczegółowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco.

Ewentualne pytania prosimy kierować do dyrekcji.

 

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net