Informacje na temat klasyfikacji półrocznej  ( 12.01.2021 )

Informacje na temat klasyfikacji uczniów na półroczu 2020 – 2021

 

Szanowni Rodzice, Kochani uczniowie

Pozwalamy sobie przesłać kilka informacji na temat klasyfikacji półrocznej.

Pierwotnie informowaliśmy o planie przesunąć klasyfikację na późniejszy termin. W związku z zamknięciem szkół od 4.1. takie pociągnięcie nie ma sensu. Jego celem miało być zdobycie większej ilości objektywnych ocen. W tym celu potrzebujemy jednak minimalnie 4 – 6 tygodni ( najpierw trzeba powtórzyć materiał przerobiony zdalnie, rozwiązać wątpliwości, potem dopiero można pisać sprawdziany. W dodatku na napisanie sprawdzianów choćby z kilku przedmiotów, trzeba czasu – nie można uczniów zasypać testami w jednym tygodniu ). Dlatego to rozwiązanie jest nieaktualne.

Stopnie na półroczu otrzymają uczniowie na podstawie:

  • Wyników sprawdzianów i dalszych prac realizowanych podczas obecności uczniów w szkole
  • Wyników sprawdzianów i dalszych prac realizowanych on-line podczas nauki zdalnej
  • Jakości oddawanych prac w ramach on – line pracy (karty pracy, prezentacje, ćwiczenia, wypracowania językowe itp.). Prace niekoniecznie musiały być klasyfikowane stopniem.
  • Stosunku do obowiązków podczas nauki on – line ( dotrzymywanie terminów, ilość braków, aktywność w czasie meetów itp. )

Ewentualne pytania w tych kwestiach można kierować do nauczycieli lub dyrekcji.

Tomasz Śmiłowski

dyrektor szkoły

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net