Informacje dla klas 3. - 9.  ( 29.12.2020 )

Szanowni Rodzice

Na podstawie rozporządzeń ministerstwa szkolnictwa i ministerstwa zdrowia klasy 3. - 9. mają w tygodniu od 4.1. do 10.1.2021 naukę on-line. Nauczyciele ponownie będą zapraszać uczniów na spotkania przy komputerze ( zaproszenia z godziną zajęć otrzymają uczniowie e-mailem ), uczniowie będą otrzymywać zadania przez Google lub e-mailem. Obowiązują te same zasady jak w listopadzie. Ewentualne problemy, usterki techniczne, usprawiedliwianie z meetów można rozwiązywać z wychowawcami klas lub nauczycielem danego przedmiotu.

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net