Informacje dla klasy 1. i 2.  ( 29.12.2020 )

Nauka i zajęcia w szkole od 4.1.2021.

Szanowni Rodzice

Niżej podajemy informacje na temat organizacji zajęć dla klasy 1. i 2. w tygodniu od 4.1.2021. W zasadzie chodzi o podobną organizację, jaka obowiązywała w listopadzie. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności prosimy o kontakt z dyrekcją.

 

Wchodzenie do szkoły przed zajęciami, szatnie

Przed 7.00 uczniowie wchodzą przez główne wejście (o wpuszczenie proszą świetlice poprzez domofon).

Po 7.00 wchodzą przez szatnię.

Klasa 1. ma szatnię w klasopracowni muzycznej (tak jak przed wakacjami świątecznymi).

Klasa 2. ma szatnię normalnie.

W szatni wszyscy uczniowie spędzają jak najmniej czasu – po przebraniu natychmiast opuszczają szatnię i idą do świetlicy szkolnej lub do klasy.

 

Wchodzenie Rodziców na teren szkoły

Rodzice nie wchodzą do budynku szkolnego. Jak najwięcej spraw prosimy załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli pomimo tego Rodzice potrzebują wejść na teren szkoły, kontaktują się z dyrekcją lub sekretariatem. Rodzicom przebywającym na terenie szkoły nie wolno zbliżać się do uczniów.

Rodzice wchodzący na teren szkoły (patrz niżej) muszą mieć podczas całego pobytu w budynku maseczkę.

Kiedy Rodzic może wejść do budynku szkolnego ?

Rodzice idący na umówione spotkanie z nauczycielem, wychowawcą lub do sekretariatu mogą wejść na teren szkoły (np. konsultacje). Rodzicom nie wolno się zbliżać do dzieci napotkanych na terenie szkoły. Po załatwieniu spraw powinni niezwłocznie opuścić budynek szkolny.

 

Posiłki

Aż do odwołania szkoła nie będzie przygotowywać drugie śniadanie dla uczniów klas 1. – 5.

Klasa 1. zjada obiad od 11.40 – 12.00.

Klasa 2. zjada obiad od 12.00 – 12.20.

Na poniedziałek 4.1.2021 mają przygotowany obiad wszyscy uczniowie zgłoszeni na obiady. Jeżeli dziecko nie przyjdzie do szkoły, jest obowiązkiem rodziców odgłosić obiad.

Świetlica szkolna

Świetlica działa normalnie (rano i po południu). Każda klasa przebywa w swoim lokalu. W zależności od pogody świetlica będzie starała się wychodzić jak najczęściej do ogrodu.

Wietrzenie

Lokale klasowe i inne pomieszczenia będą intensywnie wietrzone. Z tego powdu temperatura może chwilowo spaść poniżej normy. Uczniowie powinni być tak ubrani, żeby nie zagrażało to ich zdrowiu    (bluza, długi rekaw itd.)

Stan zdrowia uczniów

Do szkoły mogą uczęszczać tylko zdrowi uczniowie. Rodzic dziecka, u którego pojawią się problemy zdrowotne, jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. Do tego czasu dziecko zostanie odizolowane od reszty uczniów.

Rodzice są zobowiązani natychmiast informować dyrekcję o pozytywnym teście na COVID 19 u dziecka lub innego członka rodziny. Powinni informować również o pojawieniu się symptomów zakażenia (temperatura, kaszel, ból głowy) u ucznia, ewentualnie innego członka rodziny.

Maseczki

Podczas pobytu w budynku wszyscy uczniowie muszą mieć nałożone maseczki. Maseczkę można zdjąć tylko w czasie spożywania posiłku.

Uczeń powinien mieć minimalnie 2 – 3 maseczki na dzień oraz jakiś woreczek, pudełko lub torebkę do ich przechowywania. Powinien mieć również woreczek do przechowywania zużytych maseczek.

Nauka

Uczniowie mają codziennie 4 lekcje ( 7,55 – 11,35 ). O pomocach potrzebnych do lekcji informują wychowawcy klas.

Nauka przebiega  w lokalach klasowych, ewentualnie w lokalach wybranych przez nauczyciela.

Nie ma nauki Religii.

W ramach lekcji WF wychodzą uczniowie na spacer do parku lub ogrodu szkolnego.

Uczniowie mogą wychodzić na zewnątrz również w ramach innych wychowań. Dlatego powinni być odpowiednio ubrani (zależy od pogody).

W klasie 1. i 2. nie ma nauki zdalnej.

Nauka jest obowiązkowa. Jeżeli ucznia nie ma w szkole, Rodzic musi jego nieobecność usprawiedliwić zgodnie z Regulaminem Szkolnym.

 

 

<< powrót

web © 2008-24 MM Sound & Global Net