Zapraszamy na Zebrania i Walne Zebranie Macierzy  ( 29.08.2020 )

Zapraszamy na Walne Zebranie Macierzy Szkolnej i zebrania klasowe

Walne zebranie Macierzy Szkolnej odbędzie się w czwartek 10.9.2020 o godz. 16:30 w Sali PZKO w Karwinie Frysztacie. W ramach zebrania dyrekcja przedstawi warunki w jakich będzie w tym roku przebiegać edukacja, zmiany związane z większym naciskiem na higienę i ochronę dzieci.

Rodzice mogą przesyłać do szkoły pytania i uwagi – dyrekcja odpowie na nie podczas zebrania.

Oczywiście najważniejszym punktem programu jest wybór nowego zarządu i przewodniczącego naszego Koła.

Zebrania klasowe odbywają się w lokalach klasowych po Walnym zebraniu ( tj. około 17.30 ). Rodzice przebywający na zebraniu powinni mieć do dyspozycji maseczki – o ich nałożeniu decyduje wychowawca klasy prowadzący zebranie.

<< powrót

web © 2008-23 MM Sound & Global Net